World Wide Wind is featured in Finansavisen (Norwegian for "Norwegian Financial News") news podcast.

World Wide Wind is featured in Finansavisen (Norwegian for "Norwegian Financial News") news podcast.

Click here to view the full podcast (in Norwegian only).

Havvind i trøbbel: Norske gründere tenker radikalt nytt

Økte renter, inflasjon og tekniske problemer har skapt trøbbel for store aktører som Vestas, Ørsted, Equinor, Vattenfall og BP, men behovet for mer grønn kraft forsvinner ikke. Vi får besøk i studio av Bjørn Simonsen, den tidligere Nel- og Saga Pure-toppen som nå er sjef i World Wide Wind. Det norske gründerselskapet har utviklet en helt ny havvindmølle som de mener dramatisk vil endre kalkylene for den voksende industrien. - Finansavisen  08.11.2023 


Back to news

Contact World Wide Wind

TO CONTACT WWW PLEASE USE ONE OF THE FORMS BELOW.