Industrieventyret havvind

Industrieventyret havvind

WorldWideWind: "Revolusjonerende ny kostnadseffektiv teknologi for flytende havvind testet på Vats."

Teknologiselskapet World Wide Wind AS (WWW) viderefører sin satsing på flytende havvind etter utprøvning av en 30 kW prototype hos AF Gruppen på Vats i Rogaland. 

Mens debatten går rundt lønnsom- heten til flytende havvind, jobber det norske selskapet World Wide Wind med en revolusjonerende turbindesign. De har allerede testet ut designet i en 30kW prototyp som er sjøsatt. Selskapet har under design, konstruksjon og testing høstet viktige erfaringer og er på god vei til neste steg i prosjektet.

 

Banebrytende design

Flytende vertikal-akslede vindturbiner, i motsetning til dagens konvensjonelle løsninger, har lenge blitt fremhevet som nøkkelen til å utnytte vindressursene som strømmer over verdenshavene. Denne løsningen har til nå ikke vært kosteffektiv.

WWW har løst denne utfordringen med sin kontra-roterende turbinteknologi. Det Oslo-baserte selskapet sier at sitt banebrytende design, som inkluderer to kontra-roterende turbiner plassert på ett og samme tårn på en spar-struktur, forankret med et nytt fortøyningssystem til havbunnen, vil bli en “game changer” for sektoren.

I stedet for å plassere generator og annet tungt maskineri på opp mot tusen tonn i toppen av en flere hundre meter høy mast, overfører vindturbinen fra WWW effekten fra to bladsett som roterer motsatt av hverandre til en generator i bunnen av flyteren, lik kjølen på en seilbåt. Dette gjør det mulig å bygge en robust, lettere og slankere konstruksjon med mindre materialbruk, enklere sammenstilling og installasjon på feltet, og som lar seg skalere opp til for eksempel 24 MW generatorytelse for å oppnå stordrifts- fordeler.

En kostnadsstudie utført av det irske analyseselskapet Exceedence Ltd viser at WWW’s løsning vil redusere kostnaden med over 40 prosent.

 

Vil redusere kostnaden

Den tekniske løsningen fra WWW representerer en nyvinning på nesten alle områder, ikke minst ved at det legges til rette for en ny industrisatsing og verd- iskaping i Norge og Skandinavia. Her kan nevnes blant annet tårn i vektbesparende limtre, miljøvennlige og resirkulerbare materialer og lokal leverandørkjede uavhengig av dagens dominerende generatorprodusenter.

I tillegg har designet en mye lavere “vake-effekt” [turbulensen som oppstår når vinden beveger seg gjennom en rotor eller propell], noe som betyr at en utbygger vil kunne halvere avstanden mellom turbiner i en vindpark. Noe som er kritisk for effektivitet i fangst av vind på et prosjektområde.  Flytende havvindturbiner vil være en viktig komponent i fremtidens ener- giproduksjon, men dagens teknologi er forbundet med høye kostnader. En kostnadsstudie utført av det irske analyse- selskapet Exceedence Ltd viser at WWW’s løsning vil redusere kostnaden med over 40 prosent. 

Bygger en demo-versjon

Selskapet går nå i gang med engineering for å bygge en demo-versjon på 1,2MW for testing i Stavanger-regionen i løpet av 2026.

World Wide Wind har også blitt tildelt utviklingsmidler fra det europeiske Eure- ka-programmet Eurostars, samt støtte fra Enova til en mulighetsstudie for den planlagte oppskaleringen.

Helt fra konseptstadiet har World Wide Wind AS samarbeidet med DNV om teknologikvalifiseringsprosessen. DNV støtter selskapet med gode prosesser, ledende ekspertise og styrende dokumentasjon for å kvalifisere alle viktige trinn i utviklingen, helt fram til kommersiell teknologi. World Wide Wind’s turbin-teknologi er patentsøkt, ikke bare grunnteknologi og prinsipp, men også tilhørende systemer og teknologier samlet i én patent-familie.

Vi takker for godt samarbeid med AF-Gruppen, Fram Marine, 4subsea, Gratech, Uppsala Universitet (Sverge), Helgevold Elektro, YMAS, Aluship (Polen) HYDRO, Hyndla, Jotun, Zpecter Økonomi, ACAPO, Sweco, Moelven, Sintef, Norwegian Offshore Wind, ENOVA, Eureka Eurostars og Innovasjon Norge.

Les mer på næringslivnorge.no

Back to news

Contact World Wide Wind

TO CONTACT WWW PLEASE USE ONE OF THE FORMS BELOW.